O divadle

Vysokoškolský pedagog Doc. RNDr. Bohumír Štědroň, CSc., který přednáší komerční a politický marketing a nově i prognostiku, plánoval v roce 2009 založení jazzového orchestru… Zapomněl přitom na známou mozartovskou anekdotu:

Potkají se dva známi hudebníci a skladatelé:

S kým se nejlépe pobavíš o hudbě?

No s bankéři a finančníky.

Ne s hudebníky?

Ne! Ti se baví jen o penězích!

Pokud máte hudební talent, musíte jeho rozvinutí věnovat řadu let v hudební škole, i finanční prostředky. Pokud máte divadelní talent, můžete hrát, režírovat, nebo psát hry okamžitě. To je důvod, proč se založení jazzového orchestru na amatérské bázi zatím nepodařilo, ale o nové divadlo byl okamžitě zájem. A tak v říjnu roku 2010 vzniklo studenstské divadlo Comica Economica.

V roce 2017 pracuje v divadle 6 tvůrčích skupin:

R.Jirásek: Gustáv Husák superstar
J.Majerová: Cesta do vesmíru
B.Mannová: tvůrčí skupina poezie
B.Štědroň: Globální slavnost
tvůrčí skupina ANGLICKÉ DIVADLO (příprava vystoupení v USA)